Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning)

Posted Posted in Οδηγίες και Υλικό

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) με τη χρήση Καινοτόμων Μεθόδων, στo εκπαιδευτικό αντικείμενο: «Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο και Στρατηγικές Αντιμετώπισης»   Κατεβάστε την πλήρη […]

Προδιαγραφές Poster

Posted Posted in Οδηγίες και Υλικό

Προδιαγραφές Poster Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ετοιμάσουν και να τυπώσουν μόνοι τους το poster τους Πρόκειται να οριστεί μία μέρα κατά την οποία οι ίδιοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να έρθουν και να αναρτήσουν οι ίδιοι όπως επιθυμούν την […]