Συνεδρια ΕΕΠΕ

1η Ανακοίνωση 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος σε συνεργασία με τον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνουν την υλοποίηση του
3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή
, με τίτλο:

“Διλήμματα και Προοπτικές
στην Ειδική Εκπαίδευση”

Η διεξαγωγή του θα λάβει χώρα στις 11, 12, 13 και 14 Απριλίου 2013
στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια.

Σε επόμενη ανακοίνωσή μας θα ορίζονται προθεσμίες και λεπτομέρειες συμμετοχής.

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

 Εμμανουήλ Κολιάδης
Ομοτ. Καθηγητής ΕΚΠΑ