Συνεδρια ΕΕΠΕ

Ηλεκτρονικό υλικό από το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή

Ηλεκτρονικό υλικό από το
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης
με Διεθνή Συμμετοχή

 

  • ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΗ, Θεοδωρίδου Σοφία, PhD   (PDF)
  • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Θεοδωρίδου Σοφία, PhD   (PDF)