Ημερίδες ΕΕΠΕ

2η Ανακοίνωση 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

Β’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος σε συνεργασία με τον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
διοργανώνουν το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή, με τίτλο:

 

“Διλήμματα και Προοπτικές στην Ειδική Εκπαίδευση”

 

Η διεξαγωγή του θα λάβει χώρα στις 11, 12, 13 και 14 Απριλίου 2013 στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια.

Ακολουθούν: Σημαντικές Ημερομηνίες, Θεματικοί Άξονες, Επιστημονικό Πρόγραμμα, Κόστος Συμμετοχής, Τρόπος Συμμετοχής.

Κατεβάστε αρχείο σε PDF

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Έως 31 Ιανουαρίου: Υποβολή του συνόλου της εργασίας των εισηγητών (Κείμενα Ελεύθερων Ανακοινώσεων, Συμποσίων, Αναρτημένες Ανακοινώσεις)

Έως 28 Φεβρουαρίου: Πρώιμη εγγραφή

11-14 Απριλίου: Διεξαγωγή Συνεδρίου

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Οι παρακάτω θεματικοί άξονες προσδιορίζουν, χωρίς ωστόσο να περιορίζουν, το γενικό πλαίσιο αναφοράς των εργασιών του Συνεδρίου:

1. Αρχές, σκοποί, νομοθετικό πλαίσιο της Ειδικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στον διεθνή χώρο
2. Νοητική υστέρηση
3. Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
4. Προβλήματα λόγου και ομιλίας
5. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
6. Συναισθηματικές δυσκολίες
7. Προβλήματα στη συμπεριφοράς. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα
8. Αισθητηριακές αναπηρίες  όρασης και ακοής
9. Κινητικές και σωματικές αναπηρίες
10. Χρόνια προβλήματα υγείας
11. Πολλαπλές αναπηρίες
12. Μαθητές με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα
13. Έγκαιρη διάγνωση, πρώιμη παρέμβαση
14. Ένταξη, Ενσωμάτωση, Συνεκπαίδευση, Συμπερίληψη
15. Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση
16. Χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης
17. Συμβουλευτική στην Ειδική Εκπαίδευση
18. Συνεργασία Τυπικής και Ειδικής Εκπαίδευσης  και υποστηρικτών θεσμών
19. Εργαλεία διάγνωσης και αξιολόγησης
20. Ζητήματα Ειδικής Εκπαίδευσης στις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης
21. Δομές Υποστήριξης και Εκπαίδευσης
22. Ψυχολογία και Ειδική Εκπαίδευση
23. Τυπική Εκπαίδευση και παιδαγωγικά ζητήματα

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου κινούμενο στους ανωτέρω θεματικούς άξονες θα περιλαμβάνει:

 •Προσκεκλημένες Ομιλίες

•Προσκεκλημένα Συμπόσια

•Συμπόσια

•Προφορικές Ανακοινώσεις

•Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Posters)

 

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

Εμμανουήλ Κολιάδης,
Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ