Τελευταια Νεα

Σχετικά με το κόστος συμμετοχής στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης

 

Η Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, συνεχίζοντας
την πολιτική ενίσχυσης της επιστημονικής ενημέρωσης
των ανθρώπων που ασχολούνται με την Εκπαίδευση, περιορίζει

περαιτέρω το κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο.

Συγκεκριμένα, το κόστος παραμένει σε αυτό της

Πρώιμης Εγγραφής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία

εγγραφής στο Συνέδριο και σύμφωνα με τον πίνακα