Συνεδρια ΕΕΠΕ

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

-ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος βρίσκεται σε διαδικασίες
εκτύπωσης των Πρακτικών του Συνεδρίου.

Όπως είχε ζητηθεί κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, παρακαλούνται οι Ομιλητές, έως 8 Μαρτίου να επαναϋποβάλουν την εισήγησή τους αποκλειστικά και μόνο με τις προδιαγραφές του Συνεδρίου στο κάτωθι e-mail:

 
Περισσότερες πληροφορίες στο site του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: