Συνέδρια αλλων φορεων

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Οργανωτική Επιτροπή του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Σχολικής Ψυχολογίας προσκαλεί όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους μέχρι τις 22 Μαΐου 2015.

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει:

  • Προσκεκλημένες Ομιλίες
  • Κεντρικές Ομιλίες
  • Προσκεκλημένα Συμπόσια
  • Συμπόσια
  • Προφορικές Ανακοινώσεις σε Θεματικές Ενότητες
  • Αναρτημένες Ανακοινώσεις
  • Εργαστήρια (workshops)

Πληροφορίες στο site του συνεδρίου: http://www.schoolpsych2015.gr/

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας