Χωρίς κατηγορία

Εταιρεια Ειδικης Παιδαγωγικης Ελλαδος

Ο νέος αυτός δικτυακός τόπος της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος προσβλέπει σε μία στενή συνεργασία με όλους εσάς, με κύριους στόχους:

  • Την προαγωγή της Επιστήμης της Ειδικής Παιδαγωγικής

  • Τη μελέτη και την ανάλυση προβλημάτων και την επιστημονική έρευνα σε θέματα Ειδικής Εκπαίδευσης

  • Την επιμόρφωση και την εξειδίκευση σε θέματα ειδικής παιδαγωγικής, καθώς και την ενημέρωση γονέων, κοινωνικών ομάδων, αρμόδιων φορέων- κρατικών και κοινοτικών – για τα προβλήματα των ατόμων με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες

  • Τη συνεργασία με οργανώσεις και υπηρεσίες για κοινή και παράλληλη δράση.