Χρησιμες Συνδεσεις

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιστοσελίδες σχετικά με την αναπηρία, ειδική αγωγή και την ένταξη

Οι παρακάτω ιστοσελίδες αποτελούν πηγές πληροφόρησης για την αναπηρία, την ειδική αγωγή και την ένταξη. Στόχος είναι να προσφέρουν μια εισαγωγική βάση στους διάφορους τομείς της ειδικής αγωγής/ένταξης σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Παρουσιάζονται ανάλογα με το αν ανήκουν σε:

  • διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς μη-κυβερνητικοί οργανισμοί
  • οργανισμούς που δρουν σε εθνικό επίπεδο (κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς και φορείς)
  • οργανισμούς που εστιάζονται σε συγκεκριμένες αναπηρίες
  • ηλεκτρονικά περιοδικά, και
  • προϊόντα, υπηρεσίες και προσβασιμότητα