Συνέδρια αλλων φορεωνΣυνέδρια-Ημερίδες

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ-BULLYING: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» 🗓 🗺

Πανελλήνιο Συνέδριο

«ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ-BULLYING:
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

27 – 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

www.synedrioparatvias.kmaked.eu

Υποβολή Περιλήψεων μέχρι: 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

from to
Συνέδρια αλλων φορεων Συνέδρια-Ημερίδες
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη Map