Η Εταιρεια

Διοικητικό Συμβούλιο

Με τη συγκρότηση του σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στις 14 Ιανουαρίου 2013 έχει την παρακάτω σύνθεση:

 

Πρόεδρος

Κολιάδης Εμμανουήλ, Ομότιμος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Αθηνών,
e-mail ekoliad@hotmail.com

 

Αντιπρόεδρος

Δαβάζογλου Αγγελική, Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Θράκης,
email adavazog@eled.duth.gr

 

Γενικός Γραμματέας

Κοσμόπουλος Ιωάννης, Δάσκαλος σε Τμήμα Ένταξης
e-mail kosmop2005@yahoo.gr

 

Ειδικός Γραμματέας

Μουταβελής Αδριανός, Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης 
email: moutavelis@yahoo.gr 

 

Ταμίας

Ορφανός Πέτρος, Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής
e-mail petorfanos@yahoo.gr

 

Μέλη

Σούλης Σπύρος, Αναπληρωτής καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
email ssoulis@cc.uoi.gr

Κρόκου Ζωή, Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής
e-mail zkrokou@yahoo.com

 

Εξελεκτική επιτροπή

Κουρέτα Αθανασία, Εκπαιδευτικός

Μάμιδα Στέλα, Εκπαιδευτικός

Δασκαλοπούλου Γεωργιά, Εκπαιδευτικός