Συνεδρια ΕΕΠΕ

Θεματικοί Άξονες Συνεδρίου

Οι παρακάτω θεματικοί άξονες προσδιορίζουν, χωρίς ωστόσο να περιορίζουν, ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς των εργασιών του Συνεδρίου:

 1. Αρχές, σκοποί, νομοθετικό πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα και στον διεθνή χώρο
 2. Νοητική υστέρηση
 3. Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 4. Προβλήματα λόγου και ομιλίας
 5. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 6. Συναισθηματικές δυσκολίες
 7. Προβλήματα στη συμπεριφοράς. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα
 8. Αισθητηριακές αναπηρίες  όρασης και ακοής. Κινητικές και σωματικές αναπηρίες
 9. Χρόνια προβλήματα υγείας
 10. Πολλαπλές αναπηρίες
 11. Μαθητές με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα
 12. Έγκαιρη διάγνωση, πρώιμη παρέμβαση
 13. Εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη/ ενσωμάτωση
 14. Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση
 15. Χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο χώρο της Ειδικής Αγωγής
 16. Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή
 17.  Συνεργασία γενικής και ειδικής αγωγής  και υποστηρικτών θεσμών
 18. Εργαλεία διάγνωσης και αξιολόγησης
 19. Ζητήματα ειδικής αγωγής στις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης