Η Εταιρεια

Εγγραφή στο site μας

Αν έχετε πραγματοποιήσει τη διαδικασία εγγραφής σας στο site μας και μετά την πάροδο 24 ωρών δεν έχετε λάβει επιβεβαιωτικό μύνημα, παρακαλούμε αποστείλετε μας μύνημα στη διεύθυνση info@eepe.gr προκειμένου σας ενεργοποιήσουμε το λογαριασμό σας. Καλό θα είναι να ελέγχετε και τα spam για το mail επιβεβαίωσης καθώς μερικά προγράμματα το κατατασουν ως «spam» λόγω του ότι προέρχεται από αυτόματο σύστημα αποστολής μυνημάτων.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

 

Εκ της Διαχείρισης
Site Administrator