Οδηγίες και Υλικό

Προδιαγραφές Poster

Προδιαγραφές Poster

 • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ετοιμάσουν και να τυπώσουν μόνοι τους το poster τους

 • Πρόκειται να οριστεί μία μέρα κατά την οποία οι ίδιοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να έρθουν και να αναρτήσουν οι ίδιοι όπως επιθυμούν την αφίσα τους στο χώρο του συνεδρίου

 • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρευρίσκονται στο χώρο παρουσίασης των poster κατά το διάστημα που θα ανατεθεί για τη συνεδρία των poster στο πρόγραμμα του συνεδρίου

 • Η διάσταση των poster πρέπει να είναι 85 επί 120 cm (Α0). Προτείνουμε στους συμμετέχοντες να υιοθετήσουν μία από τις παρακάτω επιλογές ώστε να γίνει ορθή χρήση του διαθέσιμου χώρου:

  • ένα φύλλο Α0 (περίπου 85 επί 120 cm)

  • δύο φύλλα Α1 (περίπου 60 επί 85 cm το καθένα)

  • τέσσερα φύλλα Α2 (περίπου 42 επί 60 cm το καθένα)

 • Το ιδανικό poster είναι σχεδιασμένο να προσελκύει την προσοχή, να δίνει μία σύντομη περιγραφή της εργασίας αλλά και να αποτελεί αφορμή για συζήτηση πάνω στο αντικείμενο

 • Το μήνυμα των poster πρέπει να είναι εύληπτο, να δίνεται με ελκυστικό τρόπο κάνοντας ορθή χρήση εικόνων, πινάκων και γραφικών παραστάσεων. Η χρήση κειμένου θα πρέπει να γίνεται για να παρουσιάσει τα καίρια σημεία της εργασίας, να συνοψίσει και να εστιάσει την προσοχή σε σημαντικά μηνύματα και αντικείμενα του poster. Προτείνεται ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς 24pt. Θα πρέπει να αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε μεγεθυμένη φωτοτυπία της εργασίας σας.

 • Ο τίτλος του poster θα πρέπει να εμφανίζεται στο πάνω μέρος της αφίσας με κεφαλαία γράμματα και με ύψος το λιγότερο 90pt. Αν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε γραμματοσειρά «sans serif» όπως Arial ή Helvetica για όλο το κείμενο. Κάτω από τον τίτλο θα πρέπει να εμφανίζονται τα ονόματα των συγγραφέων και τα πανεπιστημιακά ιδρύματά τους.

 • Χρώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εστιάσει την προσοχή και για να κάνει το poster πιο ελκυστικό και οπτικά ευχάριστο.