Συνεδρια ΕΕΠΕ

4η Ανακοίνωση «2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής» 15-18 Απριλίου 2010

Δ’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδας  σε συνεργασία με τον Τομέα Παιδαγωγικής του Φ.Π.Ψ. τμήματος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής με διεθνή συμμετοχή, με τίτλο:

“Η Ειδική Αγωγή Αφετηρiα εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη”


Ημερομηνία διεξαγωγής: 15,16,17,18 Απριλίου 2010

Χώρος διεξαγωγής: Φιλοσοφική Αθηνών, Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια

Εγγραφές:  Οι εγγραφές συνεχίζονται κανονικά μέχρι την έναρξη του συνεδρίου.

Εισηγήσεις: Οι εισηγήσεις βρίσκονται στη διαδιακασία της κρίσης. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στους εισηγητές στις 29 Μαρτίου 2010.

Η επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδας είναι www.eepe.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Εγγραφή στο site της ιστοσελίδας δεν ισοδυναμεί και με εγγραφή στο συνέδριο.