Τελευταια Νεα

Συμπεριφορά στο σχολείο

Εξώφυλλο Βιβλίου

Συμπεριφορά στο σχολείο

Αξιοποιούμε δυνατότητες
Αντιμετωπίζουμε προβλήματα

Επιστημονική επιμέλεια – Εποπτεία
Εμμανουήλ Α. Κολιάδης

Εξώφυλλο ΒιβλίουΕρευνητικά δεδομένα στον διεθνή και στον ελληνικό χώρο, διαπιστώσεις των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών της πράξης, των φορέων της ψυχικής υγείας και των γονέων, επισημαίνουν ότι παρατηρείται σημαντική αύξηση των δυσκολιών μάθησης και των προβλημάτων στη συμπεριφορά  παιδιών και εφήβων. Το σύγχρονο σχολείο υπερβαίνοντας τον παραδοσιακό ρόλο του,

που εστίαζε πρωταρχικά στο γνωστικό-μαθησιακό επίπεδο, δίνοντας προτεραιότητα στη μάθηση και στη μετάδοση γνώσεων, οφείλει να περιορίσει ή να αντιμετωπίσει τα διάφορα ψυχοκοινωνικά προβλήματα και τις δυσκολίες προσαρμογής που παρουσιάζουν οι μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί του σύγχρονου σχολείου, παράλληλα με το κύριο διδακτικό έργο τους, οφείλουν να λειτουργούν προληπτικά και να αντιμετωπίζουν τα ποικίλα και συνεχώς αυξανόμενα ψυχοσυναισθηματικά, ψυχοκοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα που παρουσιάζονται καθημερινά στη σχολική πραγματικότητα.

Στο εγχειρίδιο αυτό επιχειρείται συνοπτική αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο των προβλημάτων συμπεριφοράς και προσαρμογής, ενώ παρουσιάζονται διεξοδικά και περιεκτικά οι στρατηγικές και οι τεχνικές ανίχνευσης, πρόληψης και ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης, δηλαδή οι πρακτικοί και υλοποιήσιμοι τρόποι αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων, ώστε ο εκπαιδευτικός να είναι ικανός να τροποποιεί, να εμπλουτίζει, να διαμορφώνει και να ενσωματώνει στην εκπαιδευτική διαδικασία τις εκπαιδευτικο-διδακτικές στρατηγικές και τεχνικές του, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των παιδιών και εφήβων.

Το εγχειρίδιο διακρίνεται για το εύρος και την ποικιλία των θεμάτων του και αναφέρεται σε σύγχρονα εκπαιδευτικά προβλήματα τα οποία είναι διατυπωμένα με τρόπο περιεκτικό, εύληπτο και χρήσιμο για κάθε αναγνώστη: τον επαγγελματία (εκπαιδευτικό, σχολικό σύμβουλο, σχολικό ψυχολόγο, φορέα ψυχικής υγείας, ερευνητή), καθώς και τον ευαισθητοποιημένο γονέα. Οι συγγραφείς, στο σύνολό τους, είναι εκπαιδευτικοί της πράξης με ειδική θεωρητική κατάρτιση και πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία.

Για τα μέλη ιστοσελίδας της ΕΕΠΕ προσφέρεται με έκπτωση 25% με δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα!

Παραγγελίες στο e-mail: ekoliad@hotmail.com