Τελευταια Νεα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Αλλαγή της έδρας της ΕΕΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με βάση το άρθρο 10 του καταστατικού της ΕΕΠΕ το ΔΣ της Εταιρείας συγκαλεί Καταστατική Γενική Συνέλευση στις 6/11/2010 ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 στο σπίτι του προέδρου.
Μοναδικό θέμα της συνέλευσης η αλλαγή της έδρας της ΕΕΠΕ.
 

Για το Δ.Σ 
 
Ο Γ. Γ
Γιάννης Κοσμόπουλος