Συνέδρια αλλων φορεων

Επιμορφωτικό Σεμινάριο με Φροντιστηριακή Κατεύθυνση στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Λάρισας

ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ – Κέντρο Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων
και Επαγγελματικής Κατάρτισης

Επιμορφωτικό Σεμινάριο με Φροντιστηριακή Κατεύθυνση
στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

 

To πρόγραμμα του Σεμιναρίου διαρκεί 140 ώρες. Ξεκινά Σαββάτο 8 Ιανουαρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάρτιο 2011. Θα διεξάγεται κάθε Σαββάτο και Κυριακή στην πόλη της Λάρισας και θα γίνει πρόβλεψη σχετικά με τις ώρες μετακίνησης.   

Στόχος θα είναι η προετοιμασία υποψηφίων ΑΣΕΠ του Διαγωνισμού Δασκάλων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης που αναμένεται να διεξαχθεί στα μέσα Μαρτίου 2011. Επίσης, δέχεται και εγγραφές υποψηφίων συμμετεχόντων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις θεματικές με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι θεματικές καλύπτουν πλήρως και είναι συμβατές με το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ τόσο σε θεωρία όσο και στη διδακτική μεθοδολογία. Ενδεικτικά αναφέρονται σε:

  • Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση
  • Νοητική Υστέρηση
  • Αισθητηριακές αναπηρίες (τύφλωση, κώφωση)
  • Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
  • Κινητικές Αναπηρίες

Οι εισηγήσεις θα πραγματοποιηθούν από πεπειραμένους καθηγητές, εξειδικευμένους σε θέματα ειδικής αγωγής.

Θα παραδοθεί βιβλίο και CD σε κάθε επιμορφούμενο σχετικά με συγκεκριμένη θεματική του διαγωνισμού, καθώς και αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε διδακτική ενότητά του.

Προβλέπεται  η χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Λάρισας.
Κάθε εργάσιμη από 9.00πμ – 4.00μμ τηλ: 2410613112

ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ – Κέντρο Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Κάθε εργάσιμη από 9.00πμ – 5.00μμ τηλ: 2104014249