ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ-BULLYING: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» 🗓 🗺

Posted Posted in Συνέδρια αλλων φορεων, Συνέδρια-Ημερίδες

Πανελλήνιο Συνέδριο «ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ-BULLYING: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» 27 – 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ www.synedrioparatvias.kmaked.eu Υποβολή Περιλήψεων μέχρι: 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ