Προϊόντα, υπηρεσίες και προσβασιμότητα

Posted 1 CommentPosted in Χρησιμες Συνδεσεις

Noesi.gr (Βασικό στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνεται η ενημέρωση, η υποστήριξη, η συμβουλευτική.) http://www.noesi.gr/book/   Web Accessibility Initiative (Οργανισμός για του Υπουργείου Παιδείας των Η.Π.Α. με στόχο την προσβασιμότητα στο internet) http://www.w3.org/WAI/   […]

On-line περιοδικά

Posted Posted in Χρησιμες Συνδεσεις

Αναπηρία Τώρα (Ελλάδα) http://www.disability.gr/   Disability World (Διμηνιαίο περιοδικό με διεθνή θέματα για την αναπηρία) http://www.disabilityworld.org/   Exceptional Parent Magazine (Περιοδικό για γονείς και ειδικούς που δουλεύουν με παιδιά με ειδικές ανάγκες) http://www.eparent.com/   Center on Disabilities Studies (ερευνητικό κέντρο […]

Ενδεικτικές διευθύνσεις ανά αναπηρία

Posted Posted in Χρησιμες Συνδεσεις

American Association on Mental Retardation (USA) http://www.aamr.org/   Down’s Syndrome Association (UK) www.dsa–uk.com   National Deaf Children’s Society (NDCS) (UK) www.ndcs.org.uk   Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Ελλάδα) http://www.pst.gr/   Royal National Institute for the Blind (RNIB) (UK) www.rnib.org.uk   American Council […]

Οργανισμοί Εθνικής Δράσης

Posted Posted in Χρησιμες Συνδεσεις

Ελλάδα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)   Πληροφορίες για την ειδική αγωγή βρίσκονται σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Περιέχει καταλόγους όλων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ωρολόγια προγράμματα για τα γενικά προγράμματα, ανακοινώσεις, εκπαιδευτικά νέα, […]

Διεθνείς Οργανισμοί

Posted Posted in Χρησιμες Συνδεσεις

UNESCO   Η UNESCO είναι οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που ασχολείται με την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό. http://www.unesco.org/    Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της UNESCO σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης (π.χ. προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκπαίδευση για […]

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Posted Posted in Χρησιμες Συνδεσεις

Ιστοσελίδες σχετικά με την αναπηρία, ειδική αγωγή και την ένταξη Οι παρακάτω ιστοσελίδες αποτελούν πηγές πληροφόρησης για την αναπηρία, την ειδική αγωγή και την ένταξη. Στόχος είναι να προσφέρουν μια εισαγωγική βάση στους διάφορους τομείς της ειδικής αγωγής/ένταξης σε διεθνές […]