Η Εταιρεια

Εγγραφή Μέλους Εταιρείας

Προκειμένου να εγγραφείτε στην Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος θα πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

  1. Καταθέτετε το ποσό των 20 (είκοσι) ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου στον Αριθμό Λογαριασμού 38759566. Ο λογαριασμός είναι συνδεδεμένος με το όνομα «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ«. Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει απαραιτήτως ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και θα πρέπει να φυλαχθεί το απόκομμα της συναλλαγής ως απόδειξη.
  2. Κατεβάστε και συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής που βρίσκεται παρακάτω σε αυτή τη σελίδα.
  3. Στη φόρμα εγγραφής συμπληρώνετε απαραιτήτως τον αριθμό και την ημερομηνία κατάθεσης που αναγράφονται στο αποδεικτικό κατάθεσης της τράπεζας.
  4. Τη φόρμα αυτή τη στέλνετε:
    • με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση newmember@eepe.gr ως επισυναπτόμενο αρχείο με θέμα «Εγγραφή Υπ΄όψη Γραμματέα της ΕΕΠΕ».

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε εγγραφή και συνδρομή 1 (ενός) έτους.

Κατεβάστε τη Φόρμα Αίτησης κάνοντας κλικ στα Links που ακολουθούν.