Χρησιμες Συνδεσεις

Διεθνείς Οργανισμοί

UNESCO

 

Η UNESCO είναι οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που ασχολείται με την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό.

http://www.unesco.org/

 

 Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της UNESCO σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης (π.χ. προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκπαίδευση για όλους) μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση:

www.unesco.org/education

 

Η ακόλουθη  ιστοσελίδα παρουσιάζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα ένταξης (inclusive education) της UNESCO σε διάφορες χώρες. Περιέχει τη Διακήρυξη της Σαλαμάνκα (1994) και άλλες δημοσιεύσεις, έρευνες και υλικό.

http://www.unesco.org/education/educprog/sne/index.html

 

 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

 

World Health Organisation

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που προωθεί τη βελτίωση της υγείας παγκοσμίως.

www.who.int/en/

 

Με τη λειτουργία Who sites από την κεντρική σελίδα (Home Page) είναι δυνατή η αναζήτηση των διαφόρων ιστοσελίδων. Για παράδειγμα, η ακόλουθη ιστοσελίδα παρουσιάζει την κατηγοριοποίηση της αναπηρίας σε σχέση με τη λειτουργικότητα του σώματος και την υγεία.

http://www3.who.int/icf/icftemplate.cfm

 

Με τη λειτουργία Health topics από την κεντρική σελίδα (Home Page) είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών ανά θέμα υγείας, όπως τύφλωση, κώφωση, αναπηρία, νομοθεσία, κτλ. Για παράδειγμα η παρακάτω διεύθυνση έχει εισαγωγικές πληροφορίες για την τύφλωση.

http://www.who.int/health_topics/blindness/en/

 

 

 

UNICEF

Η UNICEF είναι οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά με στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών, και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών εκείνων που ζουν σε συνθήκες φτώχιας, πολέμου και εκμετάλλευσης.

http://www.unicef.org/

 

Η Διακήρυξη των δικαιωμάτων των παιδιών βρίσκονται στην παρακάτω διεύθυνση:

http://www.unicef.org/crc/index.html

 

 

 

Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ)

 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)

Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη αποτελείται από 30 μέλη-κράτη (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) και συνεργάζεται και με άλλα 70 κράτη που δεν είναι επίσημα μέλη. Στόχος του οργανισμού είναι η συνεργασία και η ανάπτυξη των μελών κρατών σε όλους τους τομείς κυβερνητικών δραστηριοτήτων.

 Γενικές πληροφορίες στα ελληνικά για τον ΟΟΣΑ υπάρχουν στην παρακάτω διεύθυνση:

www.lib.aueb.gr/libsite/gr/OECD_g_info.htm

 Η κεντρική ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ είναι:

www.OECD.org

Η εκπαίδευση αποτελεί μια από τις κεντρικές θεματικές ενότητες του ΟΟΣΑ. Μία εκπαιδευτική θεματική ενότητα είναι η ισότητα και η κοινωνική ένταξη (equity and social inclusion) που προωθεί και την ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες. Το κέντρο εκπαιδευτικής έρευνας (Centre for Educational Research and Innovation, CERI) έχει δημοσιεύσει αρκετές έρευνες και βιβλία πάνω στο θέμα. Η θεματική ενότητα της εκπαίδευσης βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση:

http://www.oecd.org/EN/about/0,,EN-about-4-nodirectorate-no-no-no-4,00.html

  

 

Παγκόσμια Τράπεζα

(World Bank)

Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι ένας δανειοδοτικός παγκόσμιος οργανισμός με στόχο την ανάπτυξη των κρατών. 

http://www.worldbank.org/

Κεντρικός τομέας ανάπτυξης θεωρείτε η εκπαίδευση και έμφαση δίνεται στην ‘Εκπαίδευση για Όλους’ και στην κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη. Πληροφορίες για την εκπαίδευση βρίσκονται στην παρακάτω διεύθυνση:

http://www1.worldbank.org/education/

 

 

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

European Union

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στις χώρες μέλη. Στην παρακάτω ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται οι επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής.

http://europa.eu.int/

 

Για παράδειγμα η παρακάτω διεύθυνση δίνει πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην ελληνική γλώσσα:

http://www.eypd2003.org/eypd/index.jsp?country=〈=el&submit_preferences=Go

 

Πληροφορίες σε θέματα αναπηρίας, και κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής μπορούν να αναζητηθούν σε διάφορες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πολύ βοηθητική είναι η παρακάτω διεύθυνση που ανήκει στο European Disability Forum (Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας)  που είναι ένας οργανισμός με στόχο την εκπροσώπηση των περισσότερων από 37 εκατομμύρια ανάπηρων στην Ευρώπη. Μέσα από τα links της  σελίδας αυτής ο χρήστης μπορεί να βρει πολλές ενδιαφέρουσες διευθύνσεις.

http://www.edf-feph.org/en/welcome.htm

 

Μια άλλη σημαντική σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή του Eurostat που συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία από τις χώρες της Ε.Ε. Για να χρησιμοποιήσει κανείς πληρέστερα τα στοιχεία του Eurostat είναι απαραίτητο να γίνει μέλος συμπληρώνοντας μια φόρμα εγγραφής.

http://europa.eu.int/comm/eurostat/

 

Τέλος, η ιστοσελίδα του προγράμματος της Ευρυδίκης περιέχει λεπτομερή και συγκριτική πληροφόρηση για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα στην Ε.Ε.

http://www.eurydice.org

 

  

 

Ενδεικτικές διευθύνσεις μη-κυβερνητικών οργανισμών με διεθνή δράση
Disabled peoples’ international

Είναι ένα μη-κυβερνητικό διεθνές δίκτυο όπου εκπροσωπούνται οργανισμοί εθνικού επιπέδου με στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων των αναπήρων παγκοσμίως. Στην ιστοσελίδα αυτή βρίσκονται επίσης συγκεντρωμένα διακηρύξεις, νομοθεσίες και άλλα ενδιαφέρονται έντυπα από πολλούς οργανισμούς που αφορούν στην αναπηρία και τα δικαιώματα των αναπήρων.

http://www.dpi.org/index.htm

 

 

Disability Rights Advocates

Είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο τη νομική κυρίως εκπροσώπηση των ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων των αναπήρων στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

http://www.dralegal.org/

 

 

European Agency for Development in Special Needs Education

Είναι ένας ανεξάρτητος, αυτοδιοικούμενος οργανισμός με την υποστήριξη των Υπουργείων Παιδείας των χωρών που συμμετέχουν με στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες και τη δημιουργία ενός συγκριτικού πλαισίου. Υπάρχουν πληροφορίες και στην Ελληνική γλώσσα.

http://www.european-agency.org/

 

 

International Disability and Development Consortium

Είναι ένας αυτοδιοικούμενος οργανισμός με 16 διεθνείς μη-κυβερνητικούς οργανισμούς μέλη και δράση σε 100 περίπου χώρες.

http://www.iddc.org.uk/index.htm

 

 

Mental Disability Rights International

Πρόκειται για έναν οργανισμό με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων με νοητική καθυστέρηση διεθνώς.

http://www.mdri.org/index.htm