Ημερίδες ΕΕΠΕΣυνέδρια-Ημερίδες

Ανακοίνωση 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή 🗓

Η Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος σε συνεργασία με τον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνουν την οργάνωση του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή, με τίτλο:

Σύγχρονες Τάσεις και Προτάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση

Η διεξαγωγή του θα λάβει χώρα στις 24, 25, 26 και 27 Νοεμβρίου 2016 στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια.

Σε επόμενη ανακοίνωσή μας θα ορίζονται προθεσμίες και λεπτομέρειες συμμετοχής.

Κατεβάστε εδώ την πλήρη ανακοίνωση.

from to
Ημερίδες ΕΕΠΕ Συνέδρια-Ημερίδες