Χρησιμες Συνδεσεις

Οργανισμοί Εθνικής Δράσης

Ελλάδα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

 

Πληροφορίες για την ειδική αγωγή βρίσκονται σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Περιέχει καταλόγους όλων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ωρολόγια προγράμματα για τα γενικά προγράμματα, ανακοινώσεις, εκπαιδευτικά νέα, κά.

Από την κεντρική σελίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ο χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες για τα πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας και τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές που προσφέρουν στο χώρο της εκπαίδευσης.

http://www.ypepth.gr/

 

Η Τράπεζα πληροφοριών Ειδικής Αγωγής είναι μία ιστοσελίδα που παρέχει πληροφορίες για την ειδική αγωγή όπως ανακοινώσεις, συνέδρια, νέα, εκπαιδευτικό υλικό, κτλ. Για να χρησιμοποιήσει κάποιος τη βιβλιοθήκη της Τράπεζας πληροφοριών, πρέπει να γραφτεί μέλος συμπληρώνοντας μία φόρμα.

http://www.dea.gr/

 

Η παρακάτω διεύθυνση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αποτελεί μια εκπαιδευτική πύλη και είναι μια προσπάθεια για τη διάδοση και ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού. Υπάρχει χώρος για την κατάθεση υλικού για το νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, και ενιαίο λύκειο. Δεν υπάρχει ξεχωριστή αναφορά στην ειδική εκπαίδευση ή ένταξη και το υπάρχον υλικό είναι ακόμη περιορισμένο.

www.eyliko.gr/


Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου υπάρχουν γενικές πληροφορίες για τη δράση και τη δομή του. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες για τις διάφορες δραστηριότητές του.

http://www.pi-schools.gr/

 

Ενδεικτικές διευθύνσεις για την Ειδική Αγωγή

Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Ειδικευμένων στην Ειδική Αγωγή (Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Α) έχει ως στόχο την αναβάθμιση της ειδικής αγωγής σε επιστημονικό και πρακτικό επίπεδο.

www.geocities.com/pseeea/index2.htm

 

Η Παιδαγωγική Εταιρία Ειδικής Αγωγής (Π.Ε.Ε.Α) είναι επιστημονικός φορέας εκπαιδευτικών και άλλων ειδικών της Βόρειας Ελλάδας που δουλεύουν στην ειδική αγωγή.

http://www.geocities.com/efkarpidisp/

 

Η ιστοσελίδα του www.specialeducation.gr παρουσιάζει άρθρα και πληροφόρηση σχετικά με την ειδική αγωγή. Συνδυάζει πρωτότυπα άρθρα, ανατυπώσεις από άλλες ηλεκτρονικές πηγές, νομοθεσία, και πληροφόρηση.

www.specialeducation.gr

 

Ενδεικτικές διευθύνσεις για την αναπηρία

Ο παρακάτω κόμβος συγκεντρώνει άρθρα, πληροφορίες, νέα και επικοινωνία για την αναπηρία. Ο κόμβος αυτός περιλαμβάνει και ένα πλούσιο αρχείο σε θέματα σχετικά με την αναπηρία.

http://www.disabled.gr/

 

Στον κόμβο αυτό βρίσκεται επίσης και το ηλεκτρονικό περιοδικό Αναπηρία Τώρα

http://www.disability.gr/

 

 

Δωδεκανησιακός Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με στόχο την οργάνωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και την προώθηση των θεμάτων που τους απασχολούν. Η ιστοσελίδα του συλλόγου είναι καλά ενημερωμένη και ειδικότερα σε θέματα νομοθεσίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

www.rhodes.aegean.gr/gr/Filoks/AMEA/INTI.htm

 

Μια πρωτοβουλία του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες είναι και ο παρακάτω κόμβος με στοιχεία για φορείς και οργανώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες ανά την Ελλάδα καθώς και ανακοινώσεις, λογισμικό, κτλ.

http://www.disportal.com/

 

 

 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Μία ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα είναι αυτή του Υπουργείου Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Περιέχει πληροφορίες, κείμενα και έρευνες για την εκπαιδευτική πολιτική όσον αφορά στα άτομα με ειδικές ανάγκες στις Η.Π.Α. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες για διάφορες αναπηρίες. Η ιστοσελίδα αυτή είναι εξαιρετικά μεγάλη και είναι εύκολο για το χρήστη να χαθεί.

www.ed.gov

 

Με λίγη υπομονή μπορεί κανείς να βρει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες, έρευνες και αναφορές. Για παράδειγμα η παρακάτω διεύθυνση (The National Information Clearinghouse On Children Who Are DeafBlind, DBLink) παρουσιάζει εκτενείς πληροφορίες, για τυφλοκωφά παιδιά και την εκπαίδευσή τους.

www.tr.wou.edu/dblink/

 

Το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να αποτελέσει τη βάση για αναζήτηση άλλων διευθύνσεων.

 

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

Πληροφορίες, οδηγίες και δημοσιεύσεις για την ειδική αγωγή και ένταξη στην Αγγλία και Ουαλία βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας (Department for Education and Skills).

www.dfes.gov.uk/sen

Ειδικά για την ειδική αγωγή στη Σκοτία (Scottish Special Educational Needs Advisory Forum) η διεύθυνση είναι www.scotland.gov.uk/education/senaf και για τη Βόρεια Ιρλανδία η διεύθυνση είναι www.niassembly.gov.uk

 

 

Ενδιαφέρουσες είναι επίσης και οι ακόλουθες ιστοσελίδες:

Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE). Το κέντρο για έρευνες στην ενταξιακή εκπαίδευση βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και έχει στόχο την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης από την προσχολική ως την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το 2000, το CSIE δημοσίευσε τον ‘κατάλογο για την ένταξης’ (index for inclusion) των T. Booth και Μ. Ainscow, ένα υλικό που σκοπεύει να βοηθήσει σχολεία γενικής εκπαίδευσης να γίνουν πιο ενταξιακά.

www.inclusion.org.uk/

 

Advisory Centre for Education (ACE)

www.ace-ed.org.uk

 

Alliance for Inclusive Education

www.allfie.org.uk

 

Disability Equality in Education (DEE)

www.diseed.org.uk

 

The National Association for Special Educational Needs (NASEN)

www.nasen.org.uk