Χρησιμες Συνδεσεις

Ενδεικτικές διευθύνσεις ανά αναπηρία

American Association on Mental Retardation (USA)

http://www.aamr.org/

 

Downs Syndrome Association (UK)

www.dsauk.com

 

National Deaf Children’s Society (NDCS) (UK)

www.ndcs.org.uk

 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Ελλάδα)

http://www.pst.gr/

 

Royal National Institute for the Blind (RNIB) (UK)

www.rnib.org.uk

 

American Council for the Blind (USA)

http://www.acb.org/

 

Blindness in India (India)

http://www.danpcb.org/blind.html

 

Royal National Institute for Deaf People (UK)

www.rnid.org.uk

 

United Cerebral Palsy Association (USA)

www.ucpa.org/

 

Cerebral Palsy Association in Canada (Canada)

www.cerebralpalsycanada.com/

 

Spina Bifida Association of America (USA)

www.sbaa.org

 

American Epilepsy Association (USA)

www.aesnet.org

 

British Epilepsy Association (UK)

www.epilepsy.org.uk