Συνεδρια ΕΕΠΕΣυνέδρια-Ημερίδες

3η Ανακοίνωση – 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή

logos

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Γ’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδας,
με γνώμονα τη διασφάλιση του κεκτημένου της διεξαγωγής ποιοτικών συνεδρίων
αλλά και την παροχή της δυνατότητας σε όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη της επιστημονικής κοινότητας
να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτά,
αποφασίζει την ΑΝΑΒΟΛΗ της διεξαγωγής
του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Εκπαίδευσης
και τη μετάθεσή του για το ακαδημαϊκό έτος 2017.

Ακριβείς πληροφορίες για τον χώρο και τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

Εμμανουήλ Κολιάδης,
Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ