Η Εταιρεια

Το Λογότυπό μας

Σχετικά με το λογότυπό μας:

Το λογότυπο της ΕΕΠΕ αντιπροσωπεύει την αρωγή και την υποστήριξη. Διακριτική και όχι απαραίτητα άμεσα παρεμβατική. Προσαρμοσμένη αρωγή σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού.

Η συνεχής καμπυλότητα και ο παραλληλισμός των γραμμών τού σχεδίου του λογότυπου της Εταιρείας υποδηλώνουν τη συνεχή και την παράλληλη  πορεία εξέλιξης εκπαιδευτικού και διδασκομένου. Εξέλιξη αμφίδρομη και ποτέ μονοδιάστατη.

Τα συμπληρωματικά χρώματα του λογότυπου υποδηλώνουν την προσέγγιση του διδασκόμενου από τον ειδικό παιδαγωγό, προκειμένου να δημιουργηθεί ο κατάλληλος δίαυλος επικοινωνίας, οποίος αποτελεί το εχέγγυο της απρόσκοπτης συνεργασίας των δύο μερών.

Οι μορφές στο λογότυπο της ΕΕΠΕ υποδηλώνουν ότι καρδιά και πνεύμα συνοδοιπορούν σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία, ενώ υπογραμμίζεται και η σημαντικότητα του ατόμου, καθώς τα μοναδικά στοιχεία του καθενός αποτελούν το «κλειδί» μιας επιτυχημένης συνεργασίας.