Οδηγίες και Υλικό

Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning)

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) με τη χρήση Καινοτόμων Μεθόδων, στo εκπαιδευτικό αντικείμενο:

«Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο

και Στρατηγικές Αντιμετώπισης»

 

Κατεβάστε την πλήρη ανακοίνωση